Pamięci Danuty Siedzikówny

W piątek 28 sierpnia harcerze  1 DH im. H. Derdowskiego z Koloni uczestniczyli  uroczystościach  upamiętniających sanitariuszkę  szwadronu V Brygady Wileńskiej AK- Danutę  Siedzikównę "Inkę " . Podczas spotkania  historię życia Inki przedstawił dr hab. K. Polejowski oraz prof. P. Niwiński z Muzeum II Wojny Światowej. Na uroczystości obecni byli  m.in.: posłanka Magdalena Socha, Piotr Karczewski - doradca prezydenta RP, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, policji, Straży Pożarnej, Związku Piłsudczyków RP, Muzeum II Wojny Światowej.Podczas uroczystości, w 40 rocznicę powstania Związku Zawodowego Solidarność,  historię Związku przypomniał   Andrzej Borzestowski.

Harcerze reprezentowali także Szkołę Podstawowa w Koloni.

Wyjazd zorganizowały:
Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowska