81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Kaliskach

15 września  gromada zuchowa i drużyna  harcerska reprezentowały naszą szkołę podczas Obchodów 81 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej  oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość  w Kaliskach. Harcerze z Panią dyrektor Bożeną Merchel  wzięli udział we mszy św.  w intencji ofiar II Wojny Światowej,  czynnie uczestniczyli w Apelu Poległych, obejrzeli  program artystyczno-patriotyczny w wykonaniu uczniów SP nr 1 w Kartuzach.  Po  uroczystości w kościele udali się na Kaliska, gdzie  delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska