1 Drużyna Harcerska im. Hieronima Derdowskiego najlepsza w konkursie wiedzy o Bitwie Warszawskiej 1920

Harcerze 1 DH  od lipca 2020 roku uczestniczą w projekcie  „Wdzięczni Bohaterom 1920” -"W obronie cywilizacji – znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i świata – kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia".
Jednym z zadań projektu był udział trzyosobowej drużyny w konkursie wiedzy dotyczącej walk na froncie wschodnim – do linii Wisły w latach 1918-1920.   I etap konkursu (część pisemna),  odbywał się on-line, miał na celu wyłonienie najlepszych drużyn.
Laureaci  I etapu 27 września przybyli do Domu Harcerza w Gdańsku. Tam przystąpili do kolejnych zmagań w II etapie (część ustna) konkursu wiedzy o Biwie  Warszawskiej w 1920r. Do w/w etapu zakwalifikowała się 3 – osobowa drużyna - reprezentująca  patrol 1DH im. H. Derdowskiego uczestniczący w projekcie .
Przed przystąpieniem do konkursowych zmagań  drużyny obejrzały  krótką prezentację z omówieniem bitwy  przygotowaną przez dh  A. Matyjaszczyka.  Następnie przystąpiły  do wykonywania zadań zespołowych i odpowiadały na wylosowane pytania. Wiedza naszego zespołu była na miarę I miejsca, które zajęliśmy. A nagrodą jest wyjazd do Warszawy. Hura!

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań projektu "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.” finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej.
Harcerzy przygotowywała dh pwd. D. Kobiela, wyjazd zorganizowała dh phm. M. Szadkowska.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska