Moje ulubione baśnie

W Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników  konkursu plastycznego  ,,Moje ulubione baśnie”.  Konkurs dla uczniów  naszego powiatu, został ogłoszony w maju 2020 roku. Celem konkursu było: kształtowanie wśród dzieci postaw twórczych, rozwijanie umiejętności plastycznych, promowanie czytelnictwa, rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz  wdrażanie dzieci do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Na konkurs wpłynęło 45 prac plastycznych, wykonanych różnorodnymi technikami. Prace  wyróżniały się dogłębnym zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. H. Szostak, p. J. Lekner, J. Tusk oraz p. B. Merchel dyrektor szkoły - dokonały analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono i nagrodzono 19 artystów. Zwycięzcom gratulujemy, życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok.

Opracowała: Joanna Lekner