Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów kl. I-III, PP „Ognik”,  Oddziału Przedszkolnego,  nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Uczniowie kl. IV- VIII pracujący zdalnie podczas zajęć także zostali o nim poinformowani i na ten czas przerwano zajęcia on-line. Akcja przebiegła sprawnie,   zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły, szybko dotarli  do wyznaczonego miejsca zbiórki.

Celem tych ćwiczeń było przypomnienie  uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Alarmy próbne przygotowują nas do odpowiedniego postępowania podczas ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska