Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada br, w naszej szkole obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym roku świętowaliśmy 31. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Międzynarodowa konwencja to dokument, w którym zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Był to dobry moment, by przypomnieć, że dzieci mają swoje prawa, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. Tego dnia odbyły się w szkole zdalne zajęcia z pedagogiem, na których uczniowie analizowali treści Konwencji o Prawach Dziecka i przedstawiali je w formie plastycznej. Ponadto uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o prawach dziecka. Znalazły się w niej nie tylko prawa dzieci, ale również ciekawa bajka, piosenka, quiz i zadania interaktywne. Był to dobry czas refleksji i dyskusji o dziecięcych potrzebach i troskach.

Joanna Tusk – pedagog