# RazemNaŚwięta

Nasza Szkoła włączyła się do akcji „Razem na Święta”,  w której zachęcaliśmy uczniów, przedszkolaki, rodziców i nauczycieli  do niesienia pomocy innym. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Uczniowie przygotowali kartki świąteczne, które wysłaliśmy do DPS  - ów, instytucji oraz osób samotnych.  

Opracowała: Małgorzata Szadkowska