Happening profilaktyczny

Happening profilaktyczny

W listopadzie i grudniu br. nasza szkoła zorganizowała akcję profilaktyki antynikotynowej i antyalkoholowej. W tym czasie miały miejsce liczne działania w zakresie promocji zdrowia. Odbyły się też zdalne zajęcia warsztatowe z pedagogiem w klasach starszych na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Przedstawiono prezentację multimedialną „Szkodliwość palenia papierosów”.

Uczniowie przygotowywali prace plastyczne - plakaty, zachęcające do zerwania z nałogiem palenia papierosów i picia alkoholu. Z prac uczniów przygotowano zdalny happening profilaktyczny pt. „Nie piję alkoholu, nie palę papierosów, e-papierosów i nie używam innych szkodliwych dla zdrowia używek – jestem czysty”. Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach akcji profilaktycznych w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia wiedzy na temat: Jak ważną wartością jest zdrowie.

Joanna Tusk - pedagog