Projekt „Nasi przodkowie stoją przed nami, więc o nich pamiętamy „

1 DH im. H. Derdowskiego i  1 GZ „Ekoludki”  z druhnami od lipca  do grudnia 2020do realizowały  projekt ROHiS - “Nasi przodkowie stoją za nami, więc o nich pamiętamy”. Pozyskane w projekcie narzędzia ogrodnicze i przybory pozwoliły na kontynuowanie  systematycznych i mozolnych niekiedy działań związanych z odwiedzaniem i porządkowanie miejsca pochówku założycieli wsi Kolonia – cmentarza „Cërpisko” (powstałego około 1852r.) w Koloni oraz na konserwację ogrodzenia wykonanego we współpracy ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia, Radą Sołecką w Koloni, OSP w Koloni , Rolniczym Kołem Gospodyń Wiejskich w Koloni, lokalnymi firmami oraz mieszkańcami wsi w 2012 r.  Harcerze 1 DH. im. H. Derdowskiego i zuchy z 1 GZ „Ekoludki” już w sierpniu bieżącego roku z zapałem przystąpili do pracy. Dotychczas potrzebne do utrzymania porządku narzędzia i sprzęt ogrodniczy, rękawice, worki na liście i śmieci przynosili z domów, tym bardziej ucieszyli się z nowego sprzętu, który wykorzystują do wygrabiania i wywożenia liści oraz wynoszenia śmieci, wycinania krzewów, czyszczenia i porządkowania grobów, zapalania zniczy. Przy najtrudniejszych pracach pomagał nam sołtys wsi Kolonia Pan Benedykt Kwidziński . Harcerze (nadal) odnawiają ogrodzenie – czyszczą naloty, malują impregnatem oraz naprawiają połamane żerdzie. Udało nam się także pozyskać kwiaty na groby z ARiRR. Postawiliśmy je na wszystkie groby. Zakupione zostały także znicze, które rozbłysną na cmentarzu radosnym światłem w wigilię Bożego Narodzenia, zapalane przez zuchy i harcerzy.

Dzięki uzyskanym funduszom (zakupionym narzędziom, przyborom itp.) możemy kontynuować dawno rozpoczęte dzieło,(30 lat temu można było zobaczyć kamienne ogrodzenie, 5 grobów i młode drzewka oraz wiele  krzewów i chwastów, które nadal „czekają” na  chwile słabości harcerzy)  upamiętnić tych, dzięki którym mamy swoją Małą Ojczyznę, dbać o część naszej historii. Uczymy się także systematyczności i wytrwałości w działaniu.

Cieszy nas wykonywana praca, a motywują  pozytywne głosy i chęć współpracy ze strony, rodziców, mieszkańców wsi. Po raz pierwszy usłyszeliśmy „Cmentarz jeszcze nigdy nie wyglądał tak pięknie.”

Dziękujemy sołtysowi wsi Panu Benedyktowi Kwidzinskiemu, rodzicom : Pani Magdalenie Makurat,  Pani Aleksandrze Krzyżykowskiej, Pani  Sabinie Belgrau, Pani Alicji Deyk, za zaangażowanie, przywożenie dzieci na ”sprzątanie”, dekorowanie grobów, palenie zniczy, udostępnienie miejsca na przechowywanie sprzętu, przewiezienie kwiatów  i działanie z nami. Bez nich nie byłoby tak samo. 

  Projekt aplikowały i koordynowały:

  Danuta Kobiela

                                                                                                                                          Małgorzata Szadkowska