Betlejemskie Światło Pokoju - Światło Służby

Historia zaczyna się w Betlejem, właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Harcerze i zuchy z 1 DH im. H. Derdowskiego i 1 GZ „Ekoludki” odebrali w tym roku Betlejemskie Światło z rąk Komendanta Hufca ZHP Kartuzy, a następnie przekazali ten znak pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania Burmistrzowi Kartuz Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu oraz  - podczas mszy roratniej w sianowskim Sanktuarium  -  mieszkańcom parafii Sianowo. Tegorocznemu przekazywaniu BŚP przyświecało hasło ”Światło służby” .                 
Dziękujemy rodzicom za pomoc.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska