Burmistrz Kartuz w Koloni na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019

W Szkole Podstawowej w Koloni Nowy Rok szkolny 2018/2018 razem z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły powitali Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz sołtys Koloni Pan B. Kwidzinski.  Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 Pan Burmistrz życzył  wszystkim uczniom wiele radości,  rozwoju własnych zainteresowań oraz uzdolnień. Niech szkoła będzie dla Was miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią osiąganie życiowych sukcesów. Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty życzył by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Rodzicom zaś życzył, aby osiągnięcia ich dzieci były dla nich nieustającym powodem do dumy.  Po części oficjalnej oraz uczczeniu minutą ciszy 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej obecni zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Bożenę Marchel na film prezentujący  realizowane w szkole zajęcia, projekty i różnorodne zdania.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska