Spotkanie z rzeźbiarzami i rzeźbą współczesną na kartuskim rynku

7 września uczniowie klasy VII i VIII uczęszczający na zajęcia j. kaszubskiego uczestniczyli w „II  Kartuskim Plenerze Artystycznym na Rynku w Kartuzach”. Mieli okazję poznać współczesnych rzeźbiarzy dr A. Majdzińską oraz dr Cz. Podleśnego, artystów związanych z inicjatywą WL4 Przestrzeń Sztuki w Gdańsku. Podczas rozmów dowiedzieli się jakie emocje, wydarzenia, uczucia są inspiracją do powstania określonego dzieła. Zobaczyli, dotknęli, poczuli różnorodność materiałów, w których artyści pracują. Próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie: Jaka rolę w życiu człowieka pełni sztuka? Gdzie jest dla niej miejsce w mojej przestrzeni osobistej? Wiele zafascynowała rzeźba „Objawienie” Cz. Podleśnego.

Cz. Podleśny „Sztuka to coś, co każdy z nas ma w sobie, jest rodzajem przekazywania komunikatu, nośnikiem informacji”.

Majdzińska: „Sztuka odnosi się do emocji. Nie ma w sztuce słowa nie wiem, bo sztukę się czuje”, „Rzeźba nie podpowiada nic tematem, daje pole wyobraźni”.

Podczas pleneru uczniowie przeżyli wyjątkową podróż do świata sztuki.

Opracowala: Małgorzata Szadkowska