Uroczystości patriotyczne

W jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości harcerze z naszej drużyny uczcili pamięć poległych w II Wojnie Światowej w Kaliskach. Uroczystość odbyła się z okazji 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość.

 Najpierw udali się do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się próba przed Apelem Pamięci pod kierunkiem pana Edmunda Kwidzińskiego. Potem  wraz z orkiestrą strażacką  przeszli pod Urząd Miejski i razem z pocztami sztandarowymi oraz delegacjami do kościoła p.w. św. Kazimierza również w asyście orkiestry OSP.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną w intencji ofiar II Wojny Światowej. Po niej uczestnicy obchodów przejechali do kaliskiego lasu, gdzie na leśnej łące znajduje się pomnik upamiętniający ludzi, którzy walczyli i zginęli za wolność Ojczyzny.

Uroczystości przy pomniku: przywitanie i wystąpienie Burmistrza Kartuz, okolicznościowa modlitwa, Apel Pamięci w wykonaniu harcerzy 1. D.H. z Koloni, złożenie kwiatów, program artystyczno- patriotyczny w wykonaniu dzieci z ZKiW w Dzierżążnie.

 Na koniec był poczęstunek- grochówka w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Opr. Danuta Kobiela