Akcja Sprzątanie świata – Polska 2018

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję sprzątania świata, której w tym roku przyświecało hasło: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest także  istotne ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu w tym roku (aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, czyli ponad dwa razy mniej  niż musimy ich uzyskać poprzez  selektywną zbiórkę). Uczniowie wraz z wychowawcami zbierali śmieci  na wyznaczonych przez szkolnego koordynatora działań terenach.  Udziałem w akcji  uczniowie zaczynają całoroczne działania proekologicznych: systematyczną zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych i szkła. Uczestnicząc w akcji dzieci stają się świadome jej ekologicznych i ekonomicznym aspektów.

Opracowała: M. Szadkowska