Nagrodzeni w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym z KRUS

Uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym dla dzieci przez KRUS I PIP. Konkurs przeprowadzono pod hasłem ”Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.  Laureatom nagrody wręczali: Pan J. Grabowski i A. Dawidowski. I miejsce na szczeblu powiatowym otrzymał w swojej kategorii uczeń klas II – Szymon Dampc. Wyróżnieni zostali: Agnieszka Szwaba, Emilia Piernicka, Witold Szuta, Martyna Deyk oraz Wiktoria Kostuch. Na zakończenie pan J. Grabowski przeprowadził z uczniami krótka pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w gospodarstwach rolnych i na wsi.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska