Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa

22.10.2018r. w naszej szkole odbył się apel z okazji dnia papieskiego pod hasłem „promieniowanie Ojcostwa”. Tegoroczne hasło jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. „Promieniowanie Ojcostwa” to tytuł dramatu Karola Wojtyły. Uczniowie pod kierunkiem Pani J. Miotk i Pani M. Szadłowskiej zaprezentowali społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny związany z wielkim Polakiem.

Opracowała: J. Miotk