„Światło ,które łączy”

18 grudnia 2018r. zuchy z 1 GZ „Ekoludki” i harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego z druhnami pwd. Danuta Kobiela oraz phm. Małgorzatą Szadkowską udali się na Długi Targ do Gdańska po Betlejemskie Światło Pokoju. Formuła tegorocznego przekazywania płomienia z Betlejemskiej Groty w Gdańsku była bardzo ciekawa. Harcerze, zuchy, instruktorzy hufców Chorągwi Gdańskiej ZHP z wyznaczonych miejsc na Starym Mieście, na których otrzymali betlejemski płomień udali się pod fontannę Neptuna. Tam wchodząc promieniście utworzyli krąg. Drużyny i gromady zdobywające odznakę 100 –lecia ZHP zostały nią obdarowane(my także byliśmy wśród tych, którzy wywiązali się z określonych zadań). Na zakończenie „Iskierka” oraz wspólne zdjęcie . Betlejemskie światło zostało także przekazane Staroście Kartuskiemu Panu Bogdanowi Łapie, Burmistrzowi Kartuz Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu oraz przedstawicielom  instytucji m.in. MiPBP w Kartuzach.  W czwartkowy wieczór 20 grudnia „światełko” dotarło do mieszkańców Kartuz . Zostało przekazane przez naszych harcerzy na mszy prowadzonej przez kapelana Hufca ZHP Kartuzy ks. Arkadiusza Guza. Natomiast podczas piątkowych  rorat druhowie zanieśli je do mieszkańców sołectw należących do parafii w Sianowie.

Opracowała; M. Szadkowska