Podziękowania

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni serdecznie dziękuje Państwu Annie i Karolowi Rychert, Państwu Marii i Adamowi Serkowskim za pomoc w sfinansowaniu niektórych atrakcji na festynie. Wyrażam serdeczne podziękowania właścicielom sklepów w Koloni: Pani Marii Skrzypkowskiej, Państwu  Danielowi i Annie Węsierskimi, Państwu Katarzynie i Pawłowi Kitowskim za ofiarowanie słodyczy i soczków dla dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Koloni z okazji dnia dziecka na Festyn rodzinny „Najkrótsza Noc w Najdłuższej wsi”. Dziękuję rodzicom, którzy upiekli i ofiarowali ciasta na festyn.

Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, Sołectwu Kolonia oraz wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie festynu rodzinnego „Najkrótsza Noc w Najdłuższej wsi” – Święto Rodziny.

     „Zadanie publiczne jest realizowane dzięki dotacji Gminy Kartuzy”