2019-rokiem Anny Walentynowicz

20 maja 2019 r. do naszej szkoły przybył niecodzienny gość – pan Arkadiusz Kazański – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VII- VIII. Pan Arkadiusz przybliżył uczniom postać Anny Walentynowicz działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i współzałożycielki NSZZ „Solidarność”. Jej zwolnienie z pracy w sierpniu 1980 roku stało się przyczyną protestów stoczniowców. Przedstawił też ciekawostki z życia rodzinnego tej działaczki opozycyjnej oraz rolę jaką odegrała w obaleniu komunizmu w Polsce. Na koniec uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które pan Arkadiusz chętnie odpowiadał.

Tak uczniowie poznali kawałek historii Polski i uczcili pamięć Anny Walentynowicz, której obecny rok jest poświęcony.

Organizacja spotkania

 i opracowanie: D.Kobiela