Skąd się bierze miód?

Grupa uczniów uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego wzięła udział w zajęciach edukacyjnych pt.:”Skąd się bierze miód?” prowadzonych przez panią Bożenę Kupper – Krzyżanowską, która przybliżyła uczniom znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka. Dzieci zostały zapoznane z budową ula, a także procesem wybierania miodu z ramek. Uczniowie dowiedzieli się o korzyściach płynących dla nas z pracy pszczół. Dowiedzieli się także skąd miód bierze się w ulu, w jaki sposób pszczoły go produkują oraz kiedy y pracują najwięcej. Usłyszały również, co robią pszczoły zimą i jak zbudowana jest pszczela rodzina. Zapoznały się z innymi wytworami pszczelej pracy: pyłkiem, kitem pszczelim, mleczkiem pszczelim, pierzgą oraz jadem. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały opowieści pani Bożeny. W dużym skupieniu oglądały przyniesione materiały. Każdy mógł dotknąć narzędzi pszczelarza i dokładnie obejrzeć ul. Niespodzianką był smakowania miodu. Następnie uczniowie mieli okazję własnoręcznie malować gipsowe figurki pszczoły.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska