Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. po mszy św. w sanktuarium w Sianowie , podczas której uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły dziękowali za miniony rok spotkaliśmy się w szkole na uroczystym apelu.  Na apelu w imieniu Burmistrza Kartuz Pana Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego gościła wiceburmistrz Pani Sylwia Biankowska , wręczyła nagrodę Burmistrza uczennicy klasy VIII Marcie Miotk wyróżniającą się osiągnięciami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz aktywnością społeczną. Uczniowie kl. VIII pożegnali szkołę programem artystycznym, podziękowali rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, który włożyli w edukację i wychowanie. Natomiast koncertem wokalno-instrumentalnym rok szkolny pożegnali uczniowie klasy III . Zaśpiewali piosenki o tematyce wakacyjnej , na instrumentach zagrali : trąbka - Jakub Węsierski (kl. IV), ksylofon Jakub Roszkowski, (kl. VI -zagrał na m.in. fr. uwertury z opery „Wilhelm Tell”). Następnie Pani Dyrektor i wychowawcy klas wręczyli wyróżnionym uczniom  nagrody książkowe za osiągnięte wyniki w nauce. Nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie za 100% frekwencję i systematyczne oszczędzanie w  SKO . Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej podziękowała rodzicom za współpracę oraz działania na rzecz szkoły. Dzieciom  przypomniała o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku i życzyła udanych wakacji.


Opracowała: Małgorzata Szadkowska