Naukę czas zacząć

Niekonwencjonalnie rozpoczął się rok szkolny2019/2020 w Szkole Podstawowej w Koloni. W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej szkoła oraz harcerze włączyli się w ogólnopolski projekt „Przerwany Marsz”. Ideą akcji było to, by 2-go września 2019, wraz z  młodym pokoleniem Polaków przybyli Ci, którzy w 1939 r. nie mogli rozpocząć lub kontynuować nauki w szkole - Polskie Dzieci Wojny. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację -kontynuację Przerwanego Marszu 1-go września 1939 r. Do naszej szkoły zostali zaproszeni Pani Anna Cierocka, (w 1939 r. 6 -latka) oraz Pan Leon Baranowski ,(wówczas 10 –latek). Goście otrzymali od Dyrektora Szkoły Pani Bożeny Merchel symboliczną wyprawkę szkolną i razem Burmistrzem Kartuz – Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim, Kierownikiem Wydziału Oświaty Panią Elżbietą Rejter,  przedstawicielem Rady Gminy z naszego terenu Panem Tomaszem Belgrau,  uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły powitali rok szkolny 2019/2020.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska