73 rocznica śmierci Danuty Siedzikówny

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego z Hufca ZHP Kartuzy uczestniczyli w uroczystości poświęconej Danucie Siedzikównie -„Ince”. Zostało ono zorganizowane przez Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz 27 sierpnia 2017 r. W upamiętnieniu wzięli udział samorządowcy z terenów powiatu, w tym starosta Bogdan Łapa, burmistrzowie Kartuz i Żukowa Mieczysław Grzegorz Gołuński i Wojciech Kankowski, a także Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice oraz kartuscy radni. Na skromną uroczystość przybyli również przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorskiego, gdańskiego oddziału IPN, członkowie Nadleśnictwa Kartuzy. Historię życiaDanuty Siedzikówny przybliżył zebranym Kazimierz Socha-Borzestowski.” Zakończyła swój żywot, nie skończywszy nawet 18 lat - mówił Kazimierz Socha-Borzestowski. - Przed śmiercią wysłała do swojej babci gryps: „Babciu, żal mi umierać, ale zachowałam się jak trzeba”. Na zakończenie uroczystości obecni złożyli wieńce i znicze pod obeliskiem „Inki” oraz odśpiewali fragment Mazurka Dąbrowskiego.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska