Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00

w Szkole Podstawowej w Koloni

 odbędzie się zebranie rodziców.