Spotkanie z piosenką i poezją okresu "Solidarności" za nami

Zakończenie inicjatyw młodzieżowych: -Spotkanie z piosenką i poezja okresu "Solidarności".  oraz  "Wolność i Solidarność oczami młodych", do realizacji których włączyła się także młodzież naszej szkoły pod opieką Pani Bożeny Foltyn i Pani Danuty Kobiela.
W dniu dzisiejszym w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach odbyło się spotkanie młodzieży powiatu kartuskiego. Spotkali się tu harcerze z Hufca ZHP Kartuzy (w tym 1 DH  im. H. Derdowskiego - działającej przy naszej szkole) oraz młodzież z kl. VII i VIII Szkół Podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Na zaproszenie grupy młodzieży w spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Tersa, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Podczas uroczystości swoimi wspomnieniami z okresu lat 80 XX wieku podzielił się z nami Pan Mirosław Śmierzchalski - wówczas pracownik stoczni gdańskiej. Następnie reprezentant grupy młodzieżowej Adrian Potrykus wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego "Wolność i Solidarność oczami młodych".  Również prace uczniów naszej szkoły zostały nagrodzone: I miejsce zajęła  Martyna Deyk – klasa VII, wyróżnienie Oliwia Węsierska z klasy VI. Na zakończenie obecni na spotkaniu wysłuchali wybranych utworów okresu Solidarności, m. in. piosenki "A mury runą" Jacka Kaczmarskiego) oraz wierszy "Solidarni", "Lekcja historii" i innych. Dzisiejsza inicjatywa realizowana była przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.
Dziękujemy Staroście kartuskiemu - Panu Bogdanowi Łapa, Burmistrzowi Kartuz - Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu, Pani Aleksandrze Maciborskiej- Pytka dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury, Pani Kazimierze Socha - dyrektor MiPBP w Kartuzach, pracownikom Centrum Informacji Turystycznej oraz wszystkim, którzy wsparli nasze inicjatywy i byli sponsorami nagród i upominków.