80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Kaliskach

Harcerze, zuchy,  uczniowie naszej szkoły oraz Pani Hanna Szostak i drużynowa phm. Małgorzata Szadkowska 17 września udali się na uroczystości  z okazji 80.  Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość do Kalisk. Uroczystości rozpoczęły się wymarszem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej i pocztów sztandarowych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach  pod Urząd Miejski. Stąd nastąpił wymarsz do kościoła pw. św. Kazimierza w Kartuzach, gdzie  uczestniczyliśmy we mszy świętą w intencji ofiar II Wojny Światowej. W związku z niesprzyjającą aurą Apel Pamięci, wystąpienie Burmistrza Kartuz  oraz program artystyczny odbyły się w kościele. W Kaliskach była krótka modlitwa za poległych, wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, następnie delegacje  złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wartę przy pomniku pełnili harcerze z 1 DH. im. H. Derdowskiego w Koloni.

Po uroczystościach udaliśmy się do PPSP w Kartuzach na pyszną grochówkę, którą częstowaliśmy przybyłych.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska