Spotkanie przedszkolaków z policjantami

20 września 2019r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Kartuzach. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panom policjantom upominki oraz wykonały pamiątkowe zdjęcia.

                                                                                            Opracowała: E. Dąbrowska