Gra terenowa - Droga do Wolności - zakończona

Gra zorganizowana została przez grupę młodzieżową w ramach inicjatywy "Rok Wolności Solidarności". Polegała na rozwiązaniu zadań, uzyskaniu jak największej liczby pkt., sprawnym dotarciu do mety w oparciu o otrzymaną przez uczestników mapę i informacje otrzymywane od patroli na pkt.) oraz zbieranie bonusów. Uczestnikami gry była młodzież w wieku od 10 do 22 lat - nasi rówieśnicy, w związku z czym patrole były zróżnicowane wiekowo, aby umożliwić tym najmłodszych poznanie historii. Uczestnicy gry w ciekawy, aktywny sposób utrwalali, a niektórzy poznawali historię Polski, szczególnie okresu „Solidarności”. Podczas realizacji zadań dzielili się rolami i współdziałali. Po grze czekała na wszystkich pyszna grochówka, którą przygotował Pan Żołnowski, a potem niespodzianka …Każdy zespół wykonał latawce z hasłami solidarnościowymi. Na zakończenie podsumowanie zadań i upominki za wytrwałość w działaniu, chęć poznania historii „Solidarności i wolności” i wspólne śpiewanie piosenek Jacka Kaczmarskiego.
Uczestnicy gry wyrazili chęć uczestniczenia w podobnym działaniu w następnym roku. Organizatorzy inicjatywy składają serdeczne podziękowania Staroście Powiatu Kartuskiego Panu Bogdanowi Łapa, Burmistrzowi Kartuz Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu za przekazanie upominków rzeczowych.

Organizatorzy gry.

Projekt realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,
finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.