Rok w przyrodzie

Uczniowie klas II-III oraz V i VI uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych „Rok w przyrodzie” prowadzonych przez Pana Leszka Damps  pracownika Pomorskiego  Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Zajęcia zostały  podzielone na dwa moduły. W pierwszej części  w oparciu o prezentację i opowiadanie gościa uczniowie poznali całoroczne zwyczaje dzikich zwierząt m.in. saren, jeży, sów i sikorek. Dowiedzieli się w jakich wypadkach zwierzęta potrzebują pomocy ludzi, a kiedy zachowanie ssaków i ptaków związane jest z ich naturą. W części drugiej warsztatowej odbywającej się w terenie uczyli się znajdować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Następnie po wyglądzie zwierzęcia oceniali jego stan zdrowia, omawiali sposób postępowania ze zwierzęciem zdrowym  (takiego zwierzęcia nie należy ruszać) oraz chorym (które trzeba zabrać np. umieścić w kartoniku wyścielonym papierowymi ręcznikami i dostarczyć do ośrodka). -Najbliższy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”Ostoja” znajduje się w Pomieczynie. Tam chorym osobnikom zostaje udzielona specjalistyczna pomoc, a po okresie leczenia i rekonwalescencji wracają na łono natury.- Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację, stawiali pytania i dzielili się z prowadzącym  swoimi doświadczeniami. Z  zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. To była interesująca i pouczająca lekcja przyrody.

Projekt „Rok w Przyrodzie” dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska