Spotkanie z pracownikami KRUS

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” - to hasło X ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci. Dzięki przystąpieniu  szkoły do  w/w konkursu, w dniu 13.02.2019 r. Panowie Jan Grabowski i Andrzej Duzowski z oddziału KRUS w Kartuzach, przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. Szczególną uwagę zwrócili na zwierzęta żyjące w gospodarstwie rolnym: konie, krowy, psy, indyki a nawet kury i omówili pracę z nimi podając ciekawe przykłady z życia wzięte. Przypomnieli o zagrożenia zdrowia i życia, na które  mogą zostać narażone wszystkie osoby nie przestrzegające przepisów BHP obowiązujących w gospodarstwach rolnych.

Opracowała: Małgorzata  Szadkowska