Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej w Koloni 10.04.2020 r

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Koloni ma różną formę, uwzględnia możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu: nauczycieli, dzieci przedszkolnych oraz uczniów i ich rodziców. Pamiętamy przy tym o zasadzie równego dostępu i równego traktowania!                                       Uczniowie i dzieci przedszkolne uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom. Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.                      

 Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu m.in. o:

- dziennik elektroniczny

- komunikację poprzez pocztę elektroniczną

- kontakt telefoniczny z nauczycielem

- media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiad

- zintegrowaną platformę edukacyjną:  https://epodreczniki.pl/  .

- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

Bożena Merchel 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni

     
     
     

 Prezentacja uczniowska