KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W KOLONI

KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci

 

 

  1. Od 25 maja 2020 r. w godzinach: 8:00 – 13:00 organizujemy w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przedszkolnych i klas I-III.

       W zajęciach będą uczestniczyły dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę  wychowawcom klas.

 

  1. Od 25 maja 2020 r. będą odbywały się dla uczniów klasy VIII grupowe i indywidualne konsultacje z nauczycielami – harmonogram konsultacji grupowych przekaże uczniom wychowawca klasy VIII. Konsultacji indywidualne  będą ustalane telefonicznie z nauczycielem danego przedmiotu.

         Uczestnictwo w konsultacjach grupowych i indywidualnych jest dobrowolne.

 

  1. Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dla uczniów pozostałych klas.

         Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

 

Informuję, że organizacja zajęć i konsultacji w szkole będzie się odbywać zgodnie z rekomendacjami i z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

 

- Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane nadal, zgodnie z Zarządzeniem MEN.

- Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.

 

 

Drodzy Rodzice /Opiekunowie serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie, zaangażowanie i życzliwość.

Z życzeniami zdrowia
Bożena Merchel

dyrektor szkoły