Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęliśmy Mszą Świętą w sianowskim sanktuarium. Następnie w szkole odbył się uroczysty apel, na którym wyróżnieni uczniowie z klas i-V otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Uczniowie, którzy osiągnęli wyniki powyżej 4,5 otrzymali nagrody książkowe. Klasę VI pożegnaliśmy w czwartek.  Przygotowali oni dla społeczności szkolnej interesujący program artystyczny.  Żegnając się z murami naszej szkoły uronili łezkę żalu za tym co już minęło ,i jak śpiewali w piosence „ ….., ale to już było i nie wróci więcej”. Opiekun SKO pan E. Sikora wręczył uczniom systematycznie oszczędzającym upominki. Na apelu zostały również wręczone kl. V karty rowerowe.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku oraz wiele słońca. Żegnamy szkołę do 2 września 2013 r.

Przekazanie kroniki szkoły

Dnia 25 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Koloni  odbyła się uroczystość patriotyczna  przekazania KRONIKI SZKOLNEJ Z LAT 1801-1935 oraz jej tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski.

Jak zostało powiedziane do uczniów Szkoły Podstawowej w Koloni podczas trwania uroczystości: w tym roku mija 107 lat jak wasi rówieśnicy , uczniowie szkoły w Koloni podjęli strajk w obronie nauki religii w języku polskim. To właśnie 9 listopada 1906r. Wchodzącego do klasy nauczyciela niemieckiego uczniowie przywitali w języku polskim. W Ten sposób 76 uczniów rozpoczęło strajk nie odpowiadając  na żadne pytania w języku niemieckim. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Pan  dr inż. Benedykt Karczewski , były uczeń tutejszej szkoły. - którego staraniem dokonano przetłumaczenia niemieckiej wersji kroniki szkoły w Koloni z lat 1801- 1920.

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni i znamienici goście. Przybyli  :Pan Janusz Śniadek   Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Wasilenko   Pomorski Kurator Oświaty, Pani Hanna Pionk  Zastępca Burmistrza Kartuz , Pani Halina Uchman   Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie , Pani Irena Sikora  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni w latach 1992-2006, Pan Brunon Szweda były nauczyciel Szkoły Podstawowej w Koloni, Ks. Eugeniusz Grzędzicki  Proboszcz Parafii Sianowo, Pan Krzysztof Jażdżewski  Dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej, Pan Benedykt Kwidzinski   Sołtys wsi Kolonia, Pani Krystyna Kuchta  Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Koloni, Pan Bronisław Bigus   Prezes OSP w Koloni, Pan Tomasz Belgrau  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia. Obecni byli również członkowie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koloni, tj. Pani Michalina Szuta, Pani Dorota Szwaba,   Pani Agata Sypion  , Pani Alina Cierocka  ,Pani Marzena Kalkowska, Pani Anna Szreder .

Uczniowie  przedstawili w języku kaszubskim historię powstania wsi Kolonia , zaśpiewano hymn w języku polskim  i kaszubskim.  Zwieńczeniem tej pięknej i jakże wartościowej inicjatywy był poczęstunek dla gości, który odbył się w remizie OSP w Koloni . W zorganizowanie  tej szczególnej uroczystości  włączyli się wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie SP w Koloni   oraz lokalna społeczność.

Była to dla wszystkich bardzo podniosła i wyjątkowa chwila, która na długo zostanie w naszej pamięci.  Spotkanie łączące przeszłość  z przyszłością okazało się  doskonałą lekcją żywej historii  zarówno dla najmłodszych, jak i bardziej dojrzałych mieszkańców  wsi Kolonia.

"Czerwcówka" w Pierszczewie

Drużyny harcerskie i gromady zuchowe Hufca Kartuzy uroczyście zakończyły obchody 85 - lecia powstania Hufca podczas "Czerwcówki w Pierszczewie". Posumowanie obchodów odbyło się w dniach 21-22 czerwca2013 r. w stanicy na Zamkowisku. Przy ognisku wspominaliśmy druhów i dzieje Hufca, wspólnie pląsaliśmy i przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy piosenki harcerskie. W nocy odbyliśmy bieg patrolowy po "Świetlika" prowadzącego zuchy i harcerzy po drogach przygody i śladami pierwszych  skautów . W sobotę po apelu porannym wykonywaliśmy przydzielone nam zadania. Nasza drużyna i gromada udały się na zwiad do Gołubia, gdzie złożyły hołd pod tablicą poświęconą działaczowi ruchu oporu Józefowi  Dambek.  Dodatkowo poznaliśmy fragment historii związany z Józefem Wybickim.

Na apelu podsumowującym komendantka Hufca Kartuzy druhna podharcmistrzyni Kinga Kostecka wręczyła zuchom i harcerzom nagrody przyznane za prace konkursowe  "Moja przygoda w harcerstwie." W konkursie literackim zwyciężyła Oliwia Klebba, nagrodzona została także Klaudia Wydra. Zuchy: Mateusz Cirocki, Łukasz Bork, Monika Szreder zostali wyróżnieni za przedstawienie swoich doświadczeń w gromadzie za pomocą środków plastycznych. Natomiast: Mateusz  i Damian Ciroccy oraz Adrian Potrykus zdobyli druga gwiazdkę (Zuch Ochoczy). W tle tych wydarzeń widniały prace konkursowe oraz plansze wykonane jako zadanie przedrajdowe przedstawiające działania poszczególnych  gromad i drużyn.

Dziękujemy państwu Jolancie i Markowi Klebbom oraz Alinie i Zbigniewowi Cirockim za udzieloną pomoc.

1 DH im. Heronima Derdowskiego  z druhną przewodnik Danutą Kobiela

oraz

1 GZ "Ekoludki" z druhną podharcmistrz Małgorzatą Szadkowską .

Konkurs Ekologiczny

Po raz kolejny dzieci z punktu przedszkolnego "Ognik" oraz klas 0-III miały okazję wykazać się wiedzą przyrodniczą podczas kolejnego Szkolnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się 21 czerwca 2013 r.. Konkurs odbywał się na łonie przyrody. Dzieci rozwiązywały kalambury, zagadki, śpiewały piosenki o tematyce przyrodniczej oraz rozwiązywały  testowy i  wykonywały zadania sprawnościowe. Wszystkie grupy wykazały się znajomością najbliższego środowiska przyrodniczego. Przy wspaniałej zabawie ugruntowały i wzbogaciły swoją wiedzę.  Na zakończenie konkursu grupy otrzymały dyplomy, a dzieci nagrody. Konkurs umilił słodki poczęstunek. Nagrody i poczęstunek ufundowali: Powiat Kartuski, Rada Rodziców Naszej Szkoły.

Wycieczka Gdynia - Hel

Dzieci z klas 0-II  20 czerwca 2013r. w upalny czwartek  mogły przeżyć wspaniałą przygodę. Najpierw autokarem dotarliśmy do Gdyni, po czym katamaranem „Rubin” dopłynęliśmy na Hel. Podczas rejsu obserwowały pracę  statku i całej załogi, statki stojące na redzie, brzeg morski oraz faunę morską. W Helu czekały na nie kolejne atrakcje: odwiedziły foki w tamtejszym fokarium, zapoznały się z ofertą edukacyjno-naukową zamiejscowej jednostki Uniwersytetu Gdańskiego . Niezapomnianym wrażeniem była wizyta na plaży, zbieranie muszelek, obserwowanie roślin nadmorskim, budowanie zamków z piasku. Po takich emocjach dzieci z apetytem zajadały pyszna pizzę w nadmorskiej tawernie.

Dziękujemy naszemu sponsorowi, na którego zawsze możemy liczyć, firmie RADARSYSTEM z Gdańska, jednocześnie dziękujemy również pani Michalinie Szuta za zrozumienie i wsparcie dla naszych przedsięwzięć.  Wychowawczynie klas 0-II.