Karta rowerowa

Uczniowie klasy IV, którzy ukończyli 10 lat i  pomyślnie zdali egzamin praktyczny i teoretyczny z przepisów ruchu drogowego otrzymali kartę rowerową. Dokument wręczyła uczniom Pani Dyrektor Bożena Merchel.