Dyspenser w szkole

Dzień dobry
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni Pani Bożena Merchel  złożyła wniosek do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o środki do dezynfekcji i dozowniki  oraz automatyczny dyspenser dla naszej  placówki. Automatyczny  dyspenser otrzymaliśmy w czwartek 04-06-2020 r. 
Dzięki otrzymanemu wsparciu dzieci przedszkolne i  uczniowie chętnie  i systematycznie stosują obowiązujące zasady higieny, związane z dezynfekcją rąk. 
Automatyczny dyspenser dzięki temu, że jest swoistego rodzaju atrakcją,  jest często wykorzystywany przez dzieci,  pomaga wyczulić na konieczność dezynfekcji rąk, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Dzieci i pracownicy szkoły cieszą się z tego, że posiadamy w/w urządzenie w naszej szkole.