KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


1. W DNIACH 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLONI BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

2. Uczniowie klas I-VII w dniach 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) nie będą mieli zajęć edukacyjnych w szkole, nie będą też realizowane zajęcia zdalne.

3. W dniach 16-18.06.2020 r. (wtorek, środa, czwartek) odwołuje się zajęcia w przedszkolu dla dzieci przedszkolnych.

W/w na podstawie &5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.
Wyznacza się dni egzaminu ósmoklasisty jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Pozdrawiam
Bożena Merchel
dyrektor szkoły