„Serdeczna Karteczka” - bohaterowie miesiąca - „Pracownicy Ochrony Środowiska”

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Serdeczna Karteczka” przygotowali kartkę dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Kartuzach. Podczas przygotowywania kartki rozmawialiśmy jak należy dbać o środowisko naturalne, w jaki sposób można wykorzystywać surowce wtórne, jak zmniejszyć ilość produkowanych śmieci, w jaki sposób możemy oszczędzać wodę, co i gdzie możemy zrobić dla naszej Matki Ziemi, by bez szwanku przekazać ją następnym pokoleniom. Wszystkim pracownikom ochrony środowiska dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie oraz wszystkie działania ekologiczne mające na celu podnoszenie naszej świadomości ekologicznej oraz poprawy losów naszej planety.

Opracowała: Katarzyna Okrój