230 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w 1 DH i 1 GZ

Przedstawiciele harcerzy - 1 DH im. H. Derdowskiego i zuchów - 1 GZ „Ekoludki” działających przy Szkole Podstawowej w Koloni przemarszem przez Kolonię, zapaleniem biało – czerwonych zniczy przy obelisku poświęconym Kaszubom- odwiecznym gospodarzom tej ziemi uczcili 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Wzięli także udział w quzie on- line: „3Maj” – przygotowanym przez Hufiec Sopot.

#radosnypatriotyzm

 

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska