Egzamin ósmoklasisty 2019; informator o egzaminie

Zestaw egzaminacyjny z roku 2019:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf

 Informator CKE-matematyka

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

 

Zadania przygotowujące do egzaminu:

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/551/omap_zestaw_zadan.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/OMAP-100-1812.pdf