Nauczanie zdalne-ciąg dalszy

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

(…)

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

 

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN dla nauczycieli i rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom.

 

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

 

http://Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf

http://Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word

 

Dzień pluszowego misia

Pluszowy miś – ulubieniec z dzieciństwa, powiernik wielu sekretów obchodzi swoje święto co roku 25 listopada.  Dzieci  z PP „Ognik” , Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klasy I (on-line)  zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, śpiewały piosenki, układały rymowanki oraz oglądały bajkę „Miś Uszatek” powstałą w oparciu o lekturę Cz. Janczarskiego. Dzieci wykonały sylwety misiów, maski, (on-line) zrobiły misia z kół, poznały zwyczaje niedźwiedzi, rozwiązywały rebusy, labirynty, kodowały drogę misia do miodu. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie we wspomnieniach dzieci na długi czas.

Zajęcia przeprowadziły: Joanna Lekner, Alicja Sikora i Małgorzata Szadkowska

 

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

"Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
Marszałek Józef Piłsudski

 

7 listopada uczniowie kl. I-III wzięli udział w  bibliotecznej lekcji historii. W oparciu o ilustracje, książki - „Legendy Polskie”, „Znak Orła”, „Asiunia”, „Kto , Ty jesteś?”, „Poradnik Polskiego patrioty” poznawały fragmenty naszej historii. Następnie wykonały biało-czerwone chorągiewki, aby 11 listopada udekorować nimi okna swoich domów.

Natomiast zuchy 1 GZ i  harcerze 1 DH, w dniu 11 listopada pokazały, czym jest patriotyzm. Mimo obostrzeń, przestrzegając zasad działania w czasie pandemii, podejmowały różne, inicjatywy, które miały upamiętnić ten wyjątkowy dzień. W dzisiejszych, trudnych czasach pokazały czym jest świadomość wspólnoty oraz umiejętność dzielenia się radością z innymi.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

„Mała książka – wielki człowiek”

Uczniowie kl. I biorą udział w tegorocznej edycji kampanii „Mała książka – wielki człowiek” . 6 listopada w bibliotece szkolnej Pani bibliotekarka i wychowawczyni kl. I , w obecności Pani Dyrektor Bożeny Marchel, przekazały  pierwszoklasistom  wyprawki kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka- wielki człowiek”. W skład wyprawki wchodzą:
• książka „Pierwsze abecadło,
• broszura „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”
• materiał pomocniczy „Kreatywny alfabet”

Przy pomocy specjalnie przygotowanej książki uczniowie klasy I zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody – umiejętności rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu czerpania przyjemności z czytania lektury przy wsparciu najbliższych oraz odkrywanej tej, czytanej samodzielnie. Dzieci z zainteresowaniem oglądały otrzymany pakiet.

Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Akcja "Szkoła do hymnu"

W środę 11 listopada obchodzimy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza szkoła odpowiedziała na  zaproszenie MEN i wzięła  udział w akcji "Szkoła do hymnu", w ramach której o 11.11  uczniowie  (on-line) wraz z nauczycielami zaśpiewali  "Mazurka Dąbrowskiego".  Do akcji aktywnie włączyły się także dzieci z Punktu Przedszkolnego „Ognik” oraz Oddziału Przedszkolnego  nadal pracujące w trybie stacjonarnym. Odświętnie ubrane przedszkolaki  w obecności Pani Dyrektor Bożeny Merchel  i wychowawczyń, w swoich salach zaśpiewały hymn Polski.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów kl. I-III, PP „Ognik”,  Oddziału Przedszkolnego,  nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Uczniowie kl. IV- VIII pracujący zdalnie podczas zajęć także zostali o nim poinformowani i na ten czas przerwano zajęcia on-line. Akcja przebiegła sprawnie,   zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły, szybko dotarli  do wyznaczonego miejsca zbiórki.

Celem tych ćwiczeń było przypomnienie  uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Alarmy próbne przygotowują nas do odpowiedniego postępowania podczas ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Dzień Zdrowego Śniadania 2020

 „Śniadanie Daje Moc” - “Dzieciaki! Jedzcie zdrowo”

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i został zainicjowany w 2007 roku przez Komisarza Unii Europejskiej i Euro- Toques- organizację zrzeszającą szefów kuchni. Celem święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie o konsekwencjach złej diety. 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.
W związku z tym, że w br. 8 listopada to niedziela, dzieci z PP „Ognik”, oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. I-III przygotowały śniadanie 6 listopada w swoich klasach, (co związane jest z przestrzeganiem zasad pracy w czasie COVID) . Dla naszych uczniów był to dzień szczególny. Śniadanie poprzedziliśmy zajęciami, które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku . Uczniowie poznali 12 zasad zdrowego odżywiania się  oraz przypomnieli reguły zachowania się przy stole i higieny spożywania posiłków.
Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w podjętej akcji. Na stołach pojawiły się kolorowe kanapki, galaretki z owocami, warzywno –owocowe  pankejki, sałatki warzywne,  tosty. Przygotowanie śniadania było dla wszystkich  prawdziwym wyzwaniem. Dziecin zjadły ze smakiem przygotowane przez siebie śniadanie.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych.

Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie, tak jak do tej pory, pracować będą również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_.pdf 0.30MB

 

Źródło: MEN

 

Jesienne cudaki

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia te stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości. 
Wraz z  przybyciem jesieni  Dzieci z Oddziału Przedszkolnego zbierały dary, które przynosi "Pani Jesień" :kasztany, żołędzie, liście, szyszki itp. Ze zgromadzonych materiałów przyrodniczych dzieci wykonały różne postacie; ludziki, zwierzątka  i cudaki. Kolorowa jesień sprzyja twórczym działaniom dzieci.

Opracowała: Joanna Lekner

 

Ogródek w oponach

 Dzieci z Oddziału Przedszkolnego podjęły się bardzo odpowiedzialnego zadania. Z pomocą licznie przybyłych rodziców i Pana woźnego wypełniali wcześniej pomalowane opony ziemią a następnie posadzili cebulki kwiatowe m. in.: tulipanów, żonkili.

Dziękuję rodzicom za włączenie się w realizację projektu.


Opracowała: Joanna Lekner.

 

Moje ulubione baśnie

W Szkole Podstawowej w Koloni nastąpiło ogłoszenie wyników  konkursu plastycznego  ,,Moje ulubione baśnie”.  Konkurs dla uczniów  naszego powiatu, został ogłoszony w maju 2020 roku. Celem konkursu było: kształtowanie wśród dzieci postaw twórczych, rozwijanie umiejętności plastycznych, promowanie czytelnictwa, rozwijanie fantazji i wyobraźni oraz  wdrażanie dzieci do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Na konkurs wpłynęło 45 prac plastycznych, wykonanych różnorodnymi technikami. Prace  wyróżniały się dogłębnym zrozumieniem tematu oraz wysokimi walorami artystycznymi. Komisja w składzie : p. H. Szostak, p. J. Lekner, J. Tusk oraz p. B. Merchel dyrektor szkoły - dokonały analizy merytorycznej i artystycznej prac konkursowych. Wyróżniono i nagrodzono 19 artystów. Zwycięzcom gratulujemy, życząc wielu sukcesów i zapraszamy za rok.

Opracowała: Joanna Lekner

 

Pamiętamy 2020

Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia.
Stanisław Jerzy Lec

 

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych  zuchy i harcerze sprzątali  groby i zapalili znicze na cmentarzu ewangelickim w Koloni, trzymali warty przy grobie zamordowanych podczas II Wojny Światowej na cmentarzu w Sianowie i przy Pomniku Poświęconym Mieszkańcom wsi Kolonia. Tegoroczne działania podjęli w ramach akcji „Pamiętamy 2020” realizowanej przez ZHP oraz  akcji „Szkoła pamięta…”. Patrole drużyny harcerskiej i gromady zuchowej poświęciły czas na pochylenie się nad historią, nad wspomnieniem osób i wydarzeń, o których nie wolno zapominać. Jednocześnie zaprezentowali postawę odpowiedzialności społecznej za naszą wspólną historię.

Dziękujemy za pomoc Pani Alicji Deyk, Pani Magdalenie Makurat, Pani Aleksandrze Krzyżykowskiej.

Harcerze uczestnicząc w akcji pozyskali środki na zakup wkładów, zniczy oraz narzędzi ogrodniczych z programu ROHiS.  

 

 

Akcję koordynowały i przeprowadziły:
dh Danuta Kobiela i dh Małgorzata Szadkowska

 

Zawieszenie zajęć

23 października 2020

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: MEN

Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br. 

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

 

Załączniki:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)

 

Regulamin edukacji zdalnej w SP w Koloni

Regulamin edukacji zdalnej

w Szkole Podstawowej w Koloni

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów
  i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w
 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
  i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.
 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.
 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania

 

 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest:
  1. posiadanie statusu ucznia Szkoły,
  2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,
  3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć realizowanych online,
  4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.
  5. akceptacja niniejszego regulaminu.
  6. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.
  7. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła
   na nowe, znane tylko jemu.
 3. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:
  1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,
  2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,
  3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
   niż ukończenie,
  4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
   do Dyrektora Szkoły.

 

 • Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online

 

 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.
 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.
 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne,
  bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.
 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne
  do złamania, ale łatwe do zapamiętania.
 5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

 

 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania

 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.
 2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.
  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
  w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją
  do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości
  do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.
 5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:
  1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,
  2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,
  3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.
  4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,
  5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,
  6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
  7. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
  8. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
  9. Została włączona zapora systemowa,
  10. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
  11. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
  12. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
  13. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie
   (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.
 6. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:
  1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,
  2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
  3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
   i niezgodnych z prawem.

 

 1. Etykieta i zasady na lekcjach online

 

 1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
  To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
 2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
 3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
 7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności
  na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.
 8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
 9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.
 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.
 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Kolonia, dnia 01.09..2020r.                                               Bożena Merchel - dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni

 

 

 

 

 

TOTUS TUUS - XX Dzień Papieski

 Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski. To święto, upamiętniające wielkiego rodaka- papieża Jana Pawła II, obchodzone jest w Polsce już od 20 lat. Tegorocznym mottem jest  hasło "Totus Tuus", hasło które młody ks. Karol Wojtyła  wybrał na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach.

             Obchodom w szkole towarzyszyła wystawa książek o  Świętym Janie Pawle II, nawiązująca do 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski, jak również do setnej rocznicy urodzin papieża Polaka, która przypada na rok szkolny 2019/2020. Uczniowie klas młodszych wykonali prace plastyczne oraz obejrzeli film animowany – Św. Jan Paweł II z serii „Aureola – od Stanisława do Karola”.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Jesteśmy już uczniami

21 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania dzieci klasy pierwszej i przyjęcia ich w poczet uczniów szkoły. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, których w tym roku nie mogło być z nami.  Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji obecni przedstawiciele SU oraz  Rady Pedagogicznej zgodnie stwierdzili, że dzieci zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonano piórem ze stalówką. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Koloni. Najmłodsi otrzymali kolorowe siedziska od rodziców, maskotki, dyplomy oraz znaczki odblaskowe i długopisy od SU. Uczniowie klasy II przygotowali laurki, natomiast klasa III obdarowała swoich młodszych kolegów "Jeżykami" w nawiązaniu do nazwy , którą przyjęli "Gang Jeżyków". Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do sali, gdzie czekał na nich tort z jeżykiem i   poczęstunek. 

Dziękuję rodzicom za włączenie się w przygotowanie uroczystości.
Wychowawczyni.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Dzień Chłopaka

Jak co roku ostatniego dnia września w  klasie  III obchodziliśmy święto chłopaków. Od dziewczynek chłopcy otrzymali upominki- niespodzianki- fantazyjne skarpetki. Były też życzenia i “słodkości”. To był udany dzień.

                                                                                                    Opracowanie:
D.Kobiela

 

Dzień Nauczyciela w 2020

 Środa 14 października - Święto Edukacji Narodowej.
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Wam podziękować za to, że mając tak duży wpływ na nasze wychowanie staracie się byśmy wszyscy stawali się coraz lepsi!

Niech ten dzień będzie przepełniony uśmiechem. Dziękujemy.

 

 Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Warsztaty kulinarne “Kaszëbsczé jestkù”

W ramach lekcji języka kaszubskiego uczniowie klasy VI brali udział w warsztatach kulinarnych. Samodzielnie,według przepisów przygotowywali ciasto do naleśników i gofrów. Wykorzystali też dodatki. Nastepnie jedna grupa piekła naleśniki, a druga gofry. Na koniec wszyscy zadowoleni z udanych wypieków spożywali przygotowane dania.

                                                                                              Organizacja warsztatów i opracowanie:
D.Kobiela