81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Kaliskach

15 września  gromada zuchowa i drużyna  harcerska reprezentowały naszą szkołę podczas Obchodów 81 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej  oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość  w Kaliskach. Harcerze z Panią dyrektor Bożeną Merchel  wzięli udział we mszy św.  w intencji ofiar II Wojny Światowej,  czynnie uczestniczyli w Apelu Poległych, obejrzeli  program artystyczno-patriotyczny w wykonaniu uczniów SP nr 1 w Kartuzach.  Po  uroczystości w kościele udali się na Kaliska, gdzie  delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych

Komendant Straży Miejskiej w Kartuzach Pan Krzysztof Pawłowski  spotkał się z uczniami klasy I. Podczas spotkania dzieciom zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa na drodze.  Uczniowie uczyli się bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Na zakończenie otrzymali znaczki odblaskowe, które są niezbędnym elementem stroju pieszego i mogli obejrzeć samochód Straży Miejskiej. Serdecznie dziękujemy.

Uczniowie kl. I  

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Nowy rok szkolny 2020/2021

Dzisiaj, 1 września zaczęliśmy kolejny rok szkolny. Pierwszy dzień w szkole tradycyjnie rozpoczął się od uroczystego apelu, na którym, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego  Pani Dyrektor Bożena Merchel powitała uczniów i dzieci z przedszkola w  kolejnym roku nauki. Następnie, wychowawcy z wychowankami udali się do klas, aby przekazać im najważniejsze informacje  na temat organizacji pracy w szkole.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny  uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy, a inauguracja roku szkolnego została rozciągnięta w czasie.

W tym dniu pamiętamy też o tych, którzy walczyli na frontach  II Światowej. Poległym oddajemy hołd.

Opracowała:
Małgorzata Szadkowska

 

Pamięci Danuty Siedzikówny

W piątek 28 sierpnia harcerze  1 DH im. H. Derdowskiego z Koloni uczestniczyli  uroczystościach  upamiętniających sanitariuszkę  szwadronu V Brygady Wileńskiej AK- Danutę  Siedzikównę "Inkę " . Podczas spotkania  historię życia Inki przedstawił dr hab. K. Polejowski oraz prof. P. Niwiński z Muzeum II Wojny Światowej. Na uroczystości obecni byli  m.in.: posłanka Magdalena Socha, Piotr Karczewski - doradca prezydenta RP, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, policji, Straży Pożarnej, Związku Piłsudczyków RP, Muzeum II Wojny Światowej.Podczas uroczystości, w 40 rocznicę powstania Związku Zawodowego Solidarność,  historię Związku przypomniał   Andrzej Borzestowski.

Harcerze reprezentowali także Szkołę Podstawowa w Koloni.

Wyjazd zorganizowały:
Danuta Kobiela
Małgorzata Szadkowska

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

DRODZY  UCZNIOWIE I RODZICE

Widzimy się 1 września 2020 r.

na Inauguracji Roku Szkolnego

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO 

2020 / 2021

  • 9:00 inauguracja dla uczniów klas I – III

na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

  • 10:30 inauguracja dla uczniów klas IV – VIII

na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

  • 12:00 inauguracja dla dzieci przedszkolnych

 ( PP i O ) na placu przed szkołą, następnie spotkania z wychowawcami klas.

NA TERENIE SZKOŁY ZALECA SIĘ ZAKRYWANIE NOSA I UST (MASECZKI) ORAZ DEZYNFEKCJĘ RĄK.

 ( ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ, GIS)

Dyrektor szkoły

Mgr Bożena Merchel