Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych

Komendant Straży Miejskiej w Kartuzach Pan Krzysztof Pawłowski  spotkał się z uczniami klasy I. Podczas spotkania dzieciom zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa na drodze.  Uczniowie uczyli się bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Na zakończenie otrzymali znaczki odblaskowe, które są niezbędnym elementem stroju pieszego i mogli obejrzeć samochód Straży Miejskiej. Serdecznie dziękujemy.

Uczniowie kl. I  

Opracowała: Małgorzata Szadkowska