„Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”

 To hasło 27 akcji Sprzątania Świata 2020 r. W naszej szkole finał akcji odbył się 21 września. Mimo trudniejszych niż zazwyczaj warunków przeprowadzania akcji (w związku z COVID- 19) aktywnie pracowaliśmy. Każda z grup zbierała śmieci, w tym plastik, na którym w sposób szczególny skupiła się tegoroczna zbiórka, w wyznaczonych godzinach, na wcześniej wyznaczonym terenie. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Było ich mniej niż w latach ubiegłych. Jednak naszym zdaniem wciąż za dużo. W tym samym dniu 3 worki plastikowych nakrętek przekazaliśmy mamie niepełnosprawnej dziewczynki. W ten sposób dołożymy swoją cegiełkę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dbaj o nasze środowisko!

Opracowała: Małgorzata Szadkowska