„Witómë Ce lubny gòscu”

Taki napis przywitał uczestników wycieczki do Kawli koło Przodkowa w Muzeum Kaszubskiej Zagrodzie „Bielickowo”. Uczniowie klas I- IV mieli możliwość poznania przedmiotów i urządzeń pochodzących z XIX i początku XX wieku. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory dotyczące tradycji, kultury i historii Kaszub.
Można tam zobaczyć m.in. przedmioty używane w gospodarstwach domowych, rolnych oraz przez rzemieślników, maszyny rolnicze, pojazdy i inne zabytki techniki, instrumenty muzyczne oraz urządzenia grające, przedmioty związane z twórczością ludową i wiele innych interesujących skarbów.
Wszystkie zbiory mogliśmy zobaczyć w przygotowanych obiektach: kuźni, domie gospodarczym, domie mieszkalnym krytym strzechą oraz specjalnych wiatach. Część urządzeń i eksponatów znajduje się na wolnym powietrzu. Większość z tych zbiorów jest wciąż działająca lub nadany im został nowy wymiar (np. maszyna parowa pełniąca role grilla).Nas najbardziej zaciekawił kamień pogodowy i ruchomy stoliczek z cukierkami.
Na koniec obejrzeliśmy salę z ruchomym sufitem, w której zaśpiewaliśmy „Kaszubskie nuty” przy akompaniamencie pana Bielickiego na fisharmonii.
Wycieczka bardzo nam się podobała.

Organizacja wyjazdu

i opracowanie: D. Kobiela