Nauczanie zdalne - NADAL

Nauczanie zdalne – NADAL

ZASADY REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

-  Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

Dziękuję za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz zaangażowanie zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdaję sobie sprawę, że wkładacie Państwo wiele trudu w organizację pracy dziecka w domu.

Zwłaszcza teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem i decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,  nasza szkoła prowadzi kształcenie na odległość, w celu realizacji podstawy programowej.

Kształcenie na odległość jest prowadzone na podobnych zasadach, jakie zostały wypracowane przez nas wspólnie i były realizowane od 16.03.2020 r., z uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, uczniów i nauczycieli, z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Kształcenie na odległość nadal będzie realizowane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Każdy z nauczycieli dołoży wszelkich starań, by prezentowane przez niego treści realizowały podstawę programową, jednocześnie dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami / zadaniami oraz jego wszechstronny rozwój. Każdy z nas musi dostosować się do nowych wymagań wynikających z obecnej sytuacji, więc liczymy na wzajemną wyrozumiałość.

W związku z koniecznością realizowania podstawy programowej informuję, że tak jak dotychczas, nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość i kontaktować się z uczniami poprzez:

– e-dziennik 

- komunikację poprzez pocztę elektroniczną

- kontakt telefoniczny z nauczycielem

- media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada

- -zintegrowaną platformę edukacyjną:  https://epodreczniki.pl/  .

- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

– inne kanały komunikacji elektronicznej zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli.

Nauczyciele pracują z miejsca zamieszkania i są do dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji danej lekcji.

Wychowawcy nadal będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz  przekazywać bieżące informacje, dotyczące nauczania zdalnego

Rozporządzenie daje nauczycielom prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. Uczniowie będą otrzymywać polecenia lub zadania do wykonania, które następnie odeślą nauczycielowi do sprawdzenia poprzez wybraną przez nauczyciela formę komunikacji np. e-mail, zakładka „wiadomości” w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele będą oceniać nadsyłane prace.

Ocena uzyskana przez ucznia będzie wpisywana do dziennika elektronicznego.

Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie informacje o sposobie odsyłania wykonanych poleceń lub rozwiązanych zadań.

W razie potrzeby prosimy o kontaktowanie się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub z dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Uczniowie!

Pamiętajcie, że nauczyciele nie chcą narzucać  Wam konkretnych godzin waszej pracy. Nauczyciele pozostaną do Waszej dyspozycji uczniów zgodnie z planem lekcji, wtedy możecie zadawać pytania, dyskutować, korespondować.

Ale  rozumiemy także, że zazwyczaj nie tylko Wy korzystacie z komputera ale także wasze rodzeństwo, czy też inni domownicy. To Wy, zapewne w porozumieniu z rodzicami, zdecydujecie o tym w jakich godzinach przystąpicie do nauki.                                            Pamiętajcie jednak o tym, że najlepiej uczycie się w godz. 8:00 – 14:00.                        Nauczyciele zadbają, by prezentowany materiał był zróżnicowany, zapewniał różne formy aktywności, uwzględniał czas na przerwę, posiłek, toaletę, itp.

WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ ZDALNYCH

Proszę rodziców o zapewnienie uczniom warunków do nauki online, w postaci komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z dostępem do Internetu. Zadbajcie o bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Pamiętajcie, iż kontakt z każdym nauczycielem jest możliwy poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym. Ponadto, wiele platform, z których nauczyciele  korzystają podczas nauczania zdalnego daje możliwość interakcji, komentowania, zostawiania wiadomości.

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku
Bożena Merchel
dyrektor Szkoły Podstawowej w Koloni