Informacje dla rodziców i opiekunów

Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci

Szkoły Podstawowej w Koloni

 


13 maja premier RP poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią.

Dla nas najistotniejsze są te, dotyczące funkcjonowania szkoły:

  1. Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane do końca roku szkolnego 2019/2020.
  2. Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.
  3. Od 18 maja 2020 r. w szkole będą mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja indywidualna) - z rodzicami dzieci skontaktują się nauczyciele prowadzący dotychczas te zajęcia i uzgodnią formę pracy.
  1. Od 25 maja 2020 r. będą mogły odbywać się w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, których rodzice to zadeklarują wychowawcom klas.
  1. Od 25 maja 2020 r. umożliwimy uczniom indywidualne konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów.
  1. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas.

Na konsultacje przedmiotowe będzie można przyjść do szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z nauczycielem danego przedmiotu.

Informuję, że organizacja zajęć i konsultacji w szkole będzie się odbywać zgodnie z rekomendacjami i z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.


Serdecznie dziękuję Wam Drodzy Rodzice/ Opiekunowie

za dotychczasową współpracę dotyczącą zdalnego nauczania i wierzę, że nadal będziemy tak dobrze i owocnie współpracować.

Dziękuję za Wasze wsparcie, zaangażowanie, obecność i życzliwość.


Z życzeniami zdrowia
Bożena Merchel

dyrektor szkoły