Akcja Sprzątanie świata – Polska 2018

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję sprzątania świata, której w tym roku przyświecało hasło: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest także  istotne ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu w tym roku (aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, czyli ponad dwa razy mniej  niż musimy ich uzyskać poprzez  selektywną zbiórkę). Uczniowie wraz z wychowawcami zbierali śmieci  na wyznaczonych przez szkolnego koordynatora działań terenach.  Udziałem w akcji  uczniowie zaczynają całoroczne działania proekologicznych: systematyczną zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych i szkła. Uczestnicząc w akcji dzieci stają się świadome jej ekologicznych i ekonomicznym aspektów.

Opracowała: M. Szadkowska

 

IX Harcerski Rajd Kaszubski „Remus” 100-lat naszej historii Mamy Moc w Gdańskiej

1 GZ „Ekoludki”i 1 DH im. H. Derdowskiego wraz z drużynami Hufca ZHP Kartuzy w dniach 21-23 września uczestniczyły w ważnych dla harcerzy wydarzeniach, którym został dedykowany rajd. Odbywał się w 100-lecie harcerskiej historii w Polsce oraz 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Od piątku do niedzieli harcerze poznawali i utrwalali historię poprzez uczestnictwo w fabule rajdu, która opierała się na „Remusowym” wątku. W piątek podczas przemarszu poruszaliśmy się ulicami Sierakowic z barwnymi transparentami, zatrzymując się w historycznych punktach wsi: m.in. przy Ołtarzu papieskim,  pomniku ks. Bernarda Sychty. Dzień zakończyliśmy głośnym śpiewograniem harcersko-patriotycznym.
W sobotę braliśmy udział w  grze terenowej "100 lat naszej historii" , a po południu na boisku przy SP w Łyśniewie zarażaliśmy przybyłych gości grami, pląsami i zabawami harcerskimi. Późnym wieczorem uczestniczyliśmy w mszy polowej, której przewodniczył kapelan Hufca ZHP Kartuzy.

My również "Mamy MOC"!

Dziękujemy Powiatowi Kartuskiemu oraz Chorągwi Gdańskiej ZHP za wsparcie finansowe i rzeczowe rajdu.

Opracowanie:

Dh pwd. D. Kobiela

Dh phm. M. Szadkowska

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego na uroczystości wręczenia i poświęcenia Sztandaru Związku dla Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP w Sianowie

W roku Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, Trzydziestej Rocznicy Powołania Związku Piłsudczyków RP, w dniu 9 września 2018 r., o godz. 11:30 w Sianowie podczas Uroczystej Sumy Odpustowej, w Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej, Królowej Kaszub, poczet sztandarowy Hufca ZHP Kartuzy  i harcerze 1 DH uczestniczył w  uroczystość wręczenia i poświęcenia Sztandaru Związku dla Okręgu Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP.

 Opracowała: M. Szadkowska

Uroczystości patriotyczne

W jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości harcerze z naszej drużyny uczcili pamięć poległych w II Wojnie Światowej w Kaliskach. Uroczystość odbyła się z okazji 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość.

 Najpierw udali się do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się próba przed Apelem Pamięci pod kierunkiem pana Edmunda Kwidzińskiego. Potem  wraz z orkiestrą strażacką  przeszli pod Urząd Miejski i razem z pocztami sztandarowymi oraz delegacjami do kościoła p.w. św. Kazimierza również w asyście orkiestry OSP.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną w intencji ofiar II Wojny Światowej. Po niej uczestnicy obchodów przejechali do kaliskiego lasu, gdzie na leśnej łące znajduje się pomnik upamiętniający ludzi, którzy walczyli i zginęli za wolność Ojczyzny.

Uroczystości przy pomniku: przywitanie i wystąpienie Burmistrza Kartuz, okolicznościowa modlitwa, Apel Pamięci w wykonaniu harcerzy 1. D.H. z Koloni, złożenie kwiatów, program artystyczno- patriotyczny w wykonaniu dzieci z ZKiW w Dzierżążnie.

 Na koniec był poczęstunek- grochówka w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Opr. Danuta Kobiela

 

Spotkanie z rzeźbiarzami i rzeźbą współczesną na kartuskim rynku

7 września uczniowie klasy VII i VIII uczęszczający na zajęcia j. kaszubskiego uczestniczyli w „II  Kartuskim Plenerze Artystycznym na Rynku w Kartuzach”. Mieli okazję poznać współczesnych rzeźbiarzy dr A. Majdzińską oraz dr Cz. Podleśnego, artystów związanych z inicjatywą WL4 Przestrzeń Sztuki w Gdańsku. Podczas rozmów dowiedzieli się jakie emocje, wydarzenia, uczucia są inspiracją do powstania określonego dzieła. Zobaczyli, dotknęli, poczuli różnorodność materiałów, w których artyści pracują. Próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie: Jaka rolę w życiu człowieka pełni sztuka? Gdzie jest dla niej miejsce w mojej przestrzeni osobistej? Wiele zafascynowała rzeźba „Objawienie” Cz. Podleśnego.

Cz. Podleśny „Sztuka to coś, co każdy z nas ma w sobie, jest rodzajem przekazywania komunikatu, nośnikiem informacji”.

Majdzińska: „Sztuka odnosi się do emocji. Nie ma w sztuce słowa nie wiem, bo sztukę się czuje”, „Rzeźba nie podpowiada nic tematem, daje pole wyobraźni”.

Podczas pleneru uczniowie przeżyli wyjątkową podróż do świata sztuki.

Opracowala: Małgorzata Szadkowska

1 DH na ZLOCIE ZHP na Wyspie Sobieszewskiej

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego z Koloni wraz z druhną, 11 i 12 sierpnia poczuli niezapomnianą atmosferę ZLOTU ZHP, którego organizatorem była Chorągiew Gdańska .  Harcerze uczestniczyli w Dniu Regionów, podczas których szczegółowo poznali hufce Chorągwi Krakowskiej i „walczyli” o zdobycie Papieskich kremówek. Byli także uczestnikami  koncertu m.in. „Wołostek” oraz w zajęć modułowych Natura – gdzie prawie wzorcowo wykonali budkę lęgową dla ptaków – a musieli posługiwać się narzędziami stolarskimi.  Oczywiście spotkali się z 14 DW. Nasza 14 -tka poczęstowała nas pysznymi tortillami.  Było to niezapomniane wydarzenie, odbywające się w 100-lecie działalności harcerstwa w Polsce oraz 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Może spotkamy się na takiej imprezie za 100 lat?!

 

Opracowała: M. Sz.

Burmistrz Kartuz w Koloni na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019

W Szkole Podstawowej w Koloni Nowy Rok szkolny 2018/2018 razem z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły powitali Burmistrz Kartuz – Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz sołtys Koloni Pan B. Kwidzinski.  Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 Pan Burmistrz życzył  wszystkim uczniom wiele radości,  rozwoju własnych zainteresowań oraz uzdolnień. Niech szkoła będzie dla Was miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią osiąganie życiowych sukcesów. Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty życzył by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Rodzicom zaś życzył, aby osiągnięcia ich dzieci były dla nich nieustającym powodem do dumy.  Po części oficjalnej oraz uczczeniu minutą ciszy 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej obecni zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Bożenę Marchel na film prezentujący  realizowane w szkole zajęcia, projekty i różnorodne zdania.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska