KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY (2)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOLONI

W oddziałach przedszkolnych rozdanie pamiątkowych dyplomów na zakończenie

 ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku (w poniedziałek)

 

     Grupa 

    Godzina

PP

10.00

OP   „zerówka”

11.00

 

Informuję, że zajęcia w przedszkolu (punkt przedszkolny i oddział przedszkolny)

 przy Szkole Podstawowej w Koloni w lipcu i sierpniu 2020 r. będą się odbywać

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.


Klasy I – VII 26 czerwca 2020 roku (w piątek) zgodnie z harmonogramem: 

 

     Klasa   

    Godzina

I

8.30

II

9.00

III

9.30

IV

10.00

V

10.30

VI

11.00

VII

11.30

VIII

12.00


Klasy I - VII  Wręczenie świadectw odbędzie się na HOLU SZKOLNYM,

  w obecności dyrektora szkoły i wychowawcy klasy,

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa

 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Klasa VIII Wręczenie świadectw odbędzie się na HOLU SZKOLNYM,

  w obecności  dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i wszystkich nauczycieli,

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa

 zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Przypominamy o zwrocie podręczników i książek do biblioteki szkolnej oraz kluczyków od szafek do dnia 24 czerwca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Bożena Merchel

 

Kolonia,  dnia 22.06.2020 r.