Sobótki, Święto Rodziny - wczoraj i dziś.

Przypomnijmy sobie raz jeszcze wspaniałe Święto Rodziny  z lat poprzednich- imprezę środowiskową „Najkrótsza noc w  najdłuższej wsi”,   gdy na boisku szkolnym  gromadziła się społeczność   szkolna,  mieszkańcy wsi  i okolic. Dzisiaj w czasach pandemii nie możemy organizować  w szkole takich uroczystości.  Jednak nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi łączą się  z rodzicami  wokół świąt składających się na wspaniałe Święto Rodziny:  Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Dzień Dziecka. 

Życzymy dużo siły, wiele radości i satysfakcji z bycia rodzicem, jak najwięcej ciepła i wspólnie spędzonego czasu, wzajemnej bliskości i ciepłych uczuć.

Dyrektor Szkoły Bożena Merchel
wraz z pracownikami szkoły.