XVI Turniej Matematyczny dla klas III za nami

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauk”

J. Śniadecki

5.06.2024 r. po raz szesnasty w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Matematyczny dla kl. III.

Turniej miał na celu:

Wykazanie się przez uczniów umiejętnościami matematycznymi przy rozwiązywaniu zadań matematycznych oraz zagadek i zadań logicznych, rozwijanie zainteresowań matematycznych,

kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji, zabaw z matematyką, kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.

Do turnieju przystąpili mistrzowie matematyki klas III ze szkół: SP w Mirachowie, SP w Staniszewie, SP w Prokowie oraz SP w Koloni. W skład reprezentacji wchodziło po dwóch uczniów z każdej w/w szkół..

Turniej rozpoczął się o godz. 11.00. Uczestników konkursu powitali: Burmistrz Kartuz Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z dyrektorem szkoły Panią Bożena Merchel.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: indywidualnym i zespołowym.

Niezależna komisja powołana przez organizatorów sprawdziła zadania konkursowe i wyłoniła zwycięzców.

I. miejsce - Milena Kobiela

II. miejsce - Kornelia Różyńska

III. miejsce – Zofia Dawidowska

IV. Wyróżnienia:

1. Franciszek Dawidowski

2. Jan Lejk

W konkurencjach zespołowych wszyscy dobrze się bawili i wszyscy zostali zwycięzcami. Kulminacyjnym punktem turnieju było wręczenie nagród mistrzom matematyki przez Panią Dyrektor Bożenę Merchel.

W czasie przerwy między etapami, uczestnicy skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów klasy III SP w Koloni.

Konkurs zakończył się rozdaniem nagród, których sponsorami byli: Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, FOTO-KONTAKT w Kartuzach, księgarnie SEZAM i BIAŁY KRUK Kartuzy.

Organizatorami turnieju byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Koloni: Danuta Kobiela, Bożena Foltyn, Katarzyna Okrój, Małgorzata Szadkowska.

W imieniu organizatorów pani dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom oraz donatorom nagród i poczęstunku.


233 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja –gminno - powiatowe uroczystości w Kartuzach.

Wiwat Sejm, wiwat Naród,

wiwat wszystkie Stany!

Pan Tadeusz –Adam Mickiewicz

 

 

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego, zuchy 1 GZ „Ekoludki” , uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami uroczystości 3 majowych, które odbyły się w Kartuzach. Obchody rozpoczęły się od zbiórki przed Komendą Powiatową PSP oraz przemarszem pod budynek Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Sprzed budynku urzędu zebrani udali się do kościoła św. Kazimierza na uroczystą mszę św. Po nabożeństwie przy asyście Orkiestry Dętej OSP Kartuzy przemaszerowali pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, gdzie wartę trzymały druhny z naszej gromady i drużyny. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze, głos zabrał burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Po części oficjalnej wszyscy udali się na Rynek, na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Kartuzach oraz na pyszną grochówkę.

#radosny patriotyzm #służba

Opracowała: Małgorzata Szadkowska