Informacja dotycząca opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAD UCZNIAMI W SZKOLE

 

Opieka medyczna nad uczniami w szkole sprawowana jest na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24. września 2013 roku,

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28. lutego 2017 roku,

Ustawy z dnia 12. kwietnia 2019 roku (o opiece zdrowotnej nad uczniami).

 

Wykaz świadczeń gwarantowanych,

udzielanych w środowisku nauczania i wychowania:

 

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

 2. kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,

 4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń.

 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

 7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,

 8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) przebywających w miejscach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni,

 9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka maja prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę w szkole. Sprzeciw nie dotyczy nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

 

Opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje:

Higienistka dyplomowana Danuta Leyk

tel. 607310701

Gabinet profilaktyki medycznej jest czynny:

Czwartki:11.30-15.30

Zalecenia dla rodziców i opiekunów ucznia:

 1. Systematyczne sprawdzanie czystości głów dzieciom. Zdarzają się ogniska zakażenia wszami. Wszawica jest chorobą zagrażającą każdemu. W przypadku stwierdzenia zakażenia należy kupić specjalny szampon w aptece i zastosować go wg instrukcji. Dziecko w tym czasie pozostaje w domu. Bardzo prosimy o zawiadomienie wychowawcy i pielęgniarki szkolnej o zakażeniu. Za pomocą dzienniczków ucznia lub pocztą elektroniczną przekażemy informację o konieczności codziennego sprawdzania głów uczniów w celu zapobieżenia rozszerzenia się zakażenia.

 2. Dopilnowanie aby do szkoły dzieci przychodziły czyste, zdrowe i z drugim śniadaniem. W szkole nie ma lekarza, pielęgniarka nie leczy, ale w razie konieczności może podać leki przeciw bólowe, przeciwgorączkowe (Paracetamol), krople żołądkowe. Nie posiadamy i nie podajemy leków specjalistycznych np. na przeziębienie, alergię, krople do oczu, uszu, nosa itp. W razie istniejących przeciwwskazań np. uczulenie lub rodzic (opiekun) nie wyraża zgody na podanie w razie konieczności leku (Paracetamol, krople żołądkowe) prosimy o przekazanie pielęgniarce odpowiedniej informacji na piśmie.

 3. Aktualizowanie numerów telefonów kontaktowych.

 4. Wykonywanie obowiązkowych badań profilaktycznych tzw. bilansów zdrowia. Uczniowie klas : O, III i VII szkoły podstawowej oraz klas II i ostatnich szkół ponadpodstawowych podlegają powszechnym badaniom profilaktycznym/bilanse/. Wstępne pomiary wagi i wzrostu, obliczenie BMI oraz wskaźników centylowych, badanie ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, ciśnienia tętniczego, statyki ciała-kręgosłup, klatka piersiowa, kończyny dolne - kolana, stopy wykonuje pielęgniarka szkolna i wydaje kartę badania uczniowi. Badania są wykonywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni w obecności rodzica / dotyczy szkoły podstawowej/ Często lekarze wymagają obecności rodzica do ukończenia lat 18-tu

 

Czas zawieszenia zajęć

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

 

W okresie 16 – 25 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa w Koloni (również sekretariat) będzie zamknięta dla interesantów.

W przypadku konieczności, prosimy o kontakt z dyrektorem - nr tel. 797339808, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W tym czasie uczniowie i dzieci przedszkolne powinni przebywać w domu i traktować ten czas jako kwarantannę.

 

Od poniedziałku – 16 marca – uczniowie otrzymają od nauczycieli zakres materiału w postaci wiadomości na e-dzienniku.

Uczeń powinien przeanalizować zaproponowane zagadnienia oraz wykonać określony przez nauczyciela zestaw ćwiczeń. Ustalenia dotyczą uczniów klas I-VIII .

Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości pracy w domu.

 

Bożena Merchel – dyrektor szkoły

 

Inspektor Ochrony Danych

Na stanowisku Inspektora Ochrony Danych został zatrudniony w naszej szkole pan Łukasz Gołda.

Kontakt:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapisy dzieci do klasy pierwszej, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Koloni na rok szkolny 2019/2020

ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ,

PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W KOLONI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

odbędą się w dniach 01.03.2019 r. - 29.03.2019 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30

 

 • dzieci z roczników 2012, 2013 – do klas pierwszych,
 • dzieci  z roczników  2013, 2014 – do oddziału przedszkolnego,
 • dzieci  z roczników  2015, 2016 –  do punktu  przedszkolnego.

 

Wnioski  dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie BIP szkoły
                                                                   kliknij tutaj.

    

Wszelkie informacje  dostępne  pod  numerem telefonu:  (58) 685 – 57 – 27.

 

Dostęp do dziennika elektronicznego

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego należy:

 1. w pasek adresu przeglądarki wpisać:     https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/kartuzy/011868/
 2. po pojawieniu się strony logowania dziennika wybieramy "zaloguj"
 3. wpisujemy nazwę użytkownika (adres email podany do szkoły)
 4. pod okienkiem wybieramy "Przywróć dostęp"
 5. dalej postępujemy zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanej wiadomości.